آتش‌سوزی چندین مغازه در میدان قدس

وحید احمدی

ساعت ۹:۱۴ امروز آتش‌سوزی چندین باب مغازه در میدان قدس، تقاطع خیابان شریعتی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که به سرعت آتش‌نشانان پنج ایستگاه آتش‌نشانی همراه با چندین تانکر آب، خودروی حامل دستگاه تنفسی، نردبان هیدرولیکی و تشک نجات به محل حادثه اعزام شدند. محل حادثه چندین باب مغازه در دو طبقه قدیمی و دارای سقف شیروانی یکپارچه بود که داخل آنها نیز با لایه‌های چوبی کار شده بود همچنین سقفهای این مغازه‌ها به وسعت حدودی بیش از ۱۰۰۰ متر دچار آتش‌سوزی شده و کاملاً شعله‌ور بود.

آنش سوزی در میدان قدس
آنش سوزی در میدان قدس
آنش سوزی در میدان قدس
آنش سوزی در میدان قدس
آنش سوزی در میدان قدس
آنش سوزی در میدان قدس
آنش سوزی در میدان قدس
آنش سوزی در میدان قدس
آنش سوزی در میدان قدس
آنش سوزی در میدان قدس
آنش سوزی در میدان قدس
آنش سوزی در میدان قدس
آنش سوزی در میدان قدس
آنش سوزی در میدان قدس
آنش سوزی در میدان قدس
آنش سوزی در میدان قدس