کاریکاتور/ جان‌و‌مال شهروندان،قربانی‌حمل‌نامناسب

حمل تیرآهن و ورق‌‌های فلزی بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط ،جریمه ۷۵ هزار تومانی در کلانشهرها به دنبال دارد؛ چرا که این امر می‌تواند حوادث جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته و جان، مال و ایمنی شهروندان را به خطر بیندازد. /

کاریکاتور/ جان‌و‌مال شهروندان،قربانی‌حمل‌نامناسب