نشست خبری دبیرکل حزب وطن ترکیه در خبرگزاری تسنیم

مسعود شهرستانی