اعزام کاروان اردوی جهادی

محمدمهدی دورانی

آیین افتتاحیه اردوهای جهادی و بدرقه اولین گروه جهادی دانشجویی دانشگاه های تهران بزرگ عصر امروز سه شنبه از مقابل مسجد دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد.