هفتمین جشن کانون کارگردانان سینمای ایران

ناصر جعفری

هفتمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران با حضور جمعی از فیلمسازان، کارگردانان و مسئولان سینمایی و صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه چهارشنبه بیست و یکم تیرماه در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

محمدحسین مهدویان در هفتمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران
رخشان بنی اعتماد در هفتمین جشن کانون کارگردانان سینمای ایران
هفتمین جشن کانون کارگردانان سینمای ایران
فریدون جیرانی در هفتمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران
محمدمهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی در هفتمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران
 نرگس آبیار در هفتمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران
هفتمین جشن کانون کارگردانان سینمای ایران
کیومرث پوراحمد کارگردان سینما درهفتمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران
حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفتمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران
تجلیل از نرگس آبیار توسط محمدرضا بزرگ نیا رئیس کانون کارگردانان خانه سینما در هفتمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران
مسعود کیمیایی درهفتمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران
مسعود کیمیایی درهفتمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران
داریوش فرهنگ درهفتمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران
همایون اسعدیان در هفتمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران
مسعود کیمیایی درهفتمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران
هفتمین جشن کانون کارگردانان سینمای ایران
همایون اسعدیان در هفتمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران
هفتمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران
حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفتمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران
کیومرث پوراحمد کارگردان سینما درهفتمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران
محمدمهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی در هفتمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران
فاطمه معتمدآریا درهفتمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران
سیروس الوند درهفتمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران
تجلیل از ابوالحسن داوودی بعنوان کارگردان نسل دوم و تبریک تولد او درهفتمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران با حضور رخشان بنی اعتماد
تجلیل از ابوالحسن داوودی بعنوان کارگردان نسل دوم و تبریک تولد او درهفتمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران با حضور رخشان بنی اعتماد
سخنرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفتمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران
حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفتمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران
تجلیل از کیومرث پوراحمد در هفتمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران
کیومرث پوراحمد ، سیروس الوند و نرگس آبیار در هفتمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران
سامان مقدم ،کیومرث پوراحمد ، سیروس الوند ، نرگس آبیار و ابوالحسن داودی در هفتمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران
هفتمین جشن کانون کارگردانان سینمای ایران