مسابقات قهرمانی کیک بوکسینگ کشور

جاوید نیک پور

مسابقات قهرمانی کیک بوکسینگ کشور در مجموعه ورزشی صدف تهران برگزار شد.