کاریکاتور/ سایه مرگ !!!

سایه مرگ بر سرمیلیون ها زن و کودک یمنی / بعید نیست شیوع وبا عمدی باشد/ جنایت عربستان و امارات در یمن گسترده‌تر از حملات هسته‌ای و میکروبی است

کاریکاتور/ سایه مرگ !!!