نمایش مفیستو

مصطفی عسگری

نمایش "مفیستو" اقتباس تئاتری از یکی از مهمترین رمان های قرن بیستم با همین عنوان است. کلاوس مان، رمان "مفیستو" را در سال ۱۹۳۶و درست پیش از جنگ‌جهانی دوم در آمستردام منتشر کرد. این رمان با الهام از داستان دکتر فاستوس و مفیستوفلس (شیطان در افسانه‌های آلمانی) و در اعتراض به سیاست‌های فرهنگی حزب نازی در آلمان نوشته شده است.اجرای این نمایش از پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۹۶ آغاز شده و تا جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ در تالار مولوی ادامه خواهد داشت.

نمایش مفیستو
نمایش مفیستو
نمایش مفیستو
نمایش مفیستو
نمایش مفیستو
نمایش مفیستو
نمایش مفیستو
نمایش مفیستو
نمایش مفیستو
نمایش مفیستو
نمایش مفیستو
نمایش مفیستو
نمایش مفیستو
نمایش مفیستو
نمایش مفیستو
نمایش مفیستو
نمایش مفیستو
نمایش مفیستو
نمایش مفیستو