مراسم وداع با پیکر شهدای احراز هویت شده در اصفهان

مرتضی صالحی

مراسم وداع با پیکرهای شهدای شناسایی شده اصفهان عصر چهارشنبه در سپاه صاحب الزمان اصفهان برگزار شد.خانواده ‌شهیدان مصطفی اورکی‌شیرانی، محمود عبداللهی، صفا حیدرماه، مهدی صابری، محمدعلی کریمی، محمدتقی ملک‌احمدی، محسن یادگاری، منوچهر برزگر فرجی و رسول محمدی فشارکی برای اخرین بار با این شهدا دیدار و وداع کردند.مراسم خاکسپاری این شهدا امروز عصر در اصفهان برگزار میشود.

مراسم وداع با پیکر شهدای احراز هویت شده در اصفهان
مراسم وداع با پیکر شهدای احراز هویت شده در اصفهان
مراسم وداع با پیکر شهدای احراز هویت شده در اصفهان
مراسم وداع با پیکر شهدای احراز هویت شده در اصفهان
مراسم وداع با پیکر شهدای احراز هویت شده در اصفهان
مراسم وداع با پیکر شهدای احراز هویت شده در اصفهان
مراسم وداع با پیکر شهدای احراز هویت شده در اصفهان
مراسم وداع با پیکر شهدای احراز هویت شده در اصفهان
مراسم وداع با پیکر شهدای احراز هویت شده در اصفهان
مراسم وداع با پیکر شهدای احراز هویت شده در اصفهان
مراسم وداع با پیکر شهدای احراز هویت شده در اصفهان
مراسم وداع با پیکر شهدای احراز هویت شده در اصفهان
مراسم وداع با پیکر شهدای احراز هویت شده در اصفهان
مراسم وداع با پیکر شهدای احراز هویت شده در اصفهان
مراسم وداع با پیکر شهدای احراز هویت شده در اصفهان
مراسم وداع با پیکر شهدای احراز هویت شده در اصفهان
مراسم وداع با پیکر شهدای احراز هویت شده در اصفهان
مراسم وداع با پیکر شهدای احراز هویت شده در اصفهان
مراسم وداع با پیکر شهدای احراز هویت شده در اصفهان
مراسم وداع با پیکر شهدای احراز هویت شده در اصفهان
مراسم وداع با پیکر شهدای احراز هویت شده در اصفهان
مراسم وداع با پیکر شهدای احراز هویت شده در اصفهان