دفاع از شهروندان یا سرزمین سازی برای تروریست

ایالات متحده در حالی مدعی دفاع از شهروندان غیرنظانی سوریه و عراق شده که آمارهای نهادهای حقوق بشری خلاف این مسئله را ثابت کرده اند. اما یک سوال بزرگ مطرح است. دلیل این کشتار گسترده غیرنظامیان توسط ایالات متحده و اتئلاف به بهانه جنگ با تروریست ها چیست؟

دفاع از شهروندان یا سرزمین سازی برای تروریست

پرواز خارجی