دستگیری اراذل و خرده فروش های مواد مخدر تهران

سردار حسین ساجدی نیا روز دوشنبه در حاشیه اجرای مرحله دیگری از طرح امنیت محله محور گفت: طی چند ساعت گذشته ۸۶ نفر از اراذل و اوباش عمدتا به دلیل نزاع و درگیری و مزاحمت برای نوامیس و همچنین خرده فروشی مواد مخدر دستگیر شدند.

دستگیری اراذل و خرده فروش های مواد مخدر تهران

پرواز خارجی