اعطای حکم ریاست دانشگاه آزاد به «فرهاد رهبر» توسط ولایتی

رئیس هیئت موسس و هیئت‌امنای دانشگاه آزاد حکم ریاست فرهاد رهبر را به وی اعطا کرد.

اعطای حکم ریاست دانشگاه آزاد به «فرهاد رهبر» توسط ولایتی

پرواز خارجی