نشست مشترک شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی

حامد ملک‌پور

نشست مشترک اعضای شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی‌های استان‌های سراسر کشور صبح امروز شنبه ۷ مرداد با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در سالن پیامبر اعظم(ص) وزارت کشور برگزار شد.

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
ورود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
ورود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
ورود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
ورود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
سیدمهدی صادقی استاندار قم در نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
رسول زرگرپور استاندار اصفهان در نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
حمید چیت‌چیان وزیر نیرو و سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
سخنرانی محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
سیدحسین هاشمی استاندار تهران در نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
سخنرانی علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
سخنرانی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
سخنرانی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
سخنرانی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
سخنرانی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور
سخنرانی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، استانداران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور