کاریکاتور/ علت بالا رفتن نرخ تخم مرغ !!!

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخم گذار علت بالا رفتن نرخ تخم مرغ را گرما و افت تولید دانست / وی افزود: با توجه به آنکه شرایط بازار عادی است از این رو موافق کاهش قیمت نیستیم به طوریکه تولیدکننده نتواند به تولید ادامه دهد.

کاریکاتور/ علت بالا رفتن نرخ تخم مرغ !!!