کاریکاتور/ کفه سنگین گرما !!!

موج بی سابقه گرما در کشور; چند شهر ایران گرمترین شهرهای جهان شدند

کاریکاتور/ کفه سنگین گرما !!!