پوستر/ برائت از شیطان

امام خامنه‌ای: امت اسلامی کجا بهتر از حج می‌توانند پیدا کنند که درباره مسجد الاقصی اظهار نظر کنند؟

پوستر/ برائت از شیطان