کاریکاتور/ تکرار تحریم‌های قطر!

۳ تحریم دیگر در دستور کار تحریم کنندگان قطر / تحریم کنندگان قطر بار دیگر خواسته های خود را تکرار کردند / اقدمات ما علیه قطر ادامه دارد تا این کشور همه خواسته های عادلانه ما را به صورت کامل اجرا کند.

کاریکاتور/ تکرار تحریم‌های قطر!