کاریکاتور/ ۳۳‌درصد مردم‌ایران زیر‌خط‌ فقر!!!

ثبت رکورد جدید خانوارهای بدون شاغل در دولت یازدهم/۴.۵میلیون خانوار شهری نان‌آور ندارند / تعطیلی بنگاه‌های متعدد تولیدی به‌دلیل رکود حاکم بر بازار در دولت یازدهم شاید مهمترین دلیل برای افزایش رشد خانواده‌های شهری بدون حتی یک فرد شاغل در این دولت بوده است.

کاریکاتور/ 33‌درصد مردم‌ایران زیر‌خط‌ فقر!!!