پوستر/ مطالبات مردم از دولت‌ دوازدهم

دولت یازدهم به پایان رسید و قراراست دولت دوازدهم کار خود را با الویت افزایش تولید و اشتغال آغاز کند. اما مطالبات مردم از دولت دوازدهم رونق تولید، کاهش بیکاری، ایجاد اشتغال، جلوگیری قاچاق و تقویت قدرت خرید است.

پوستر/ مطالبات مردم از دولت‌ دوازدهم