مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم سیدرضا نیری

امین آهویی

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم سیدرضا نیری عصر امروز پنج‌شنبه ۱۹ مرداد در مسجد الزهراء تهران برگزار شد.

مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم سیدرضا نیری
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم سیدرضا نیری
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم سیدرضا نیری
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم سیدرضا نیری
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم سیدرضا نیری
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم سیدرضا نیری
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم سیدرضا نیری
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم سیدرضا نیری
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم سیدرضا نیری
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم سیدرضا نیری
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم سیدرضا نیری
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم سیدرضا نیری
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم سیدرضا نیری
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم سیدرضا نیری
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم سیدرضا نیری
مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم سیدرضا نیری