دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس

مقداد مددی

پرسپولیس با درخشش مهدی طارمی در سومین هفته لیگ برتر مقابل نفت تهران به پیروزی دست یافت.

دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
تقدیر از محسن اثیمی مدیرکل سرویس ورزشی خبرگزاری تسنیم بمناسبت گرامیداشت روز خبرنگار
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
مهدی طارمی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
حمید درخشان سرمربی تیم فوتبال نفت تهران
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
برانکو ایوانکوویچ سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس
محسن بنگر بازیکن تیم فوتبال نفت تهران
دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس