رونمایی از مستند جنگ، دوربین، من

محمدحسین موحدی نژاد

مراسم رونمایی از مستند «جنگ، دوربین، من» به کارگردانی ساسان فلاح فر در خبرگزاری تسنیم رونمایی شد.در این مراسم محسن اسلام زاده مستندساز مقاومت نیز حضور داشت. او گفت: با وقایع فضای مجازی یک عصر عاشو را پشت سر گذاشتیم. صحنه دردناکی بود. امروز همه روزنامه ها در همه جناح ها عکس جلد کار کرده بودند. حادثه دردناک و البته افتخار آمیزی بود.

رونمایی از مستند جنگ، دوربین، من
حسین جودوی در رونمایی از مستند جنگ، دوربین، من
رونمایی از مستند جنگ، دوربین، من
محسن اسلام زاده مستندساز مقاومت
رونمایی از مستند جنگ، دوربین، من
رونمایی از مستند جنگ، دوربین، من
رونمایی از مستند جنگ، دوربین، من
محسن اسلام زاده مستندساز مقاومت
حجت الاسلام فلاح فر کارگردان و محسن اسلام زاده مستندساز مقاومت
رونمایی از مستند جنگ، دوربین، من
رونمایی از مستند جنگ، دوربین، من
رونمایی از مستند جنگ، دوربین، من
 مصطفی احمدی تصویربردار
رونمایی از مستند جنگ، دوربین، من
محسن اسلام زاده مستندساز مقاومت
سید شهاب واجدی در مراسم رونمایی از مستند جنگ، دوربین، من
 تقدیر از مصطفی احمدی تصویربردار مستند جنگ، دوربین، من
فلاح فر کارگردان مستند جنگ، دوربین، من
رونمایی از مستند جنگ، دوربین، من
رونمایی از مستند جنگ، دوربین، من
رونمایی از مستند جنگ، دوربین، من
رونمایی از مستند جنگ، دوربین، من