ابراز همدردی دانشجویان ایرانی با مردم افغانستان

محمد حسن‌زاده

جمعی از دانشجویان ایرانی عصر امروز با حضور مقابل سفارت افغانستان در تهران با مردم مسلمان و شیعه میرزا اولنگ افغانستان ابراز همدردی کردند.طی روزهای گذشته جمعی از تروریست‌ها با حمله به منطقه شیعه‌نشین میرزا اولنگ سرپل افغانستان جمعی از اهالی این منطقه را به شهادت رسانده و جمعی را ربودند.

ابراز همدردی دانشجویان ایرانی با مردم افغانستان
ابراز همدردی دانشجویان ایرانی با مردم افغانستان
ابراز همدردی دانشجویان ایرانی با مردم افغانستان
ابراز همدردی دانشجویان ایرانی با مردم افغانستان
ابراز همدردی دانشجویان ایرانی با مردم افغانستان
ابراز همدردی دانشجویان ایرانی با مردم افغانستان
ابراز همدردی دانشجویان ایرانی با مردم افغانستان
ابراز همدردی دانشجویان ایرانی با مردم افغانستان