تدمر پس از آزادسازی از دست داعش

این تصاویر بخشی از مستندی است که به زودی از شبکه های سیما و به تهیه کنندگی موسسه روایت فتح پخش خواهد شد.

تدمر پس از آزادسازی از دست داعش