دیدار وزرای کشور ایران و عراق

عرفان کوچاری

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران و قاسم الأعرجی وزیر کشور ⁧عراق صبح امروز در ساختمان وزارت کشور با یکدیگر ملاقات کردند. در پایان این دیدار دو طرف تفاهم نامه امنیتی در مورد اربعین امضا کردند.

دیدار وزرای کشور ایران و عراق
دیدار وزرای کشور ایران و عراق
دیدار وزرای کشور ایران و عراق
دیدار وزرای کشور ایران و عراق
دیدار وزرای کشور ایران و عراق
دیدار وزرای کشور ایران و عراق
دیدار وزرای کشور ایران و عراق
دیدار وزرای کشور ایران و عراق
دیدار وزرای کشور ایران و عراق
دیدار وزرای کشور ایران و عراق