مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی در نجف آباد اصفهان

مرتضی صالحی - علی خدایی

مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی صبح امروز یکشنبه ۲۲ مرداد در نجف آباد اصفهان برگزار شد. در این مراسم سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از مقامات لشکری و کشوری حضور یافتند.

مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی در نجف آباد اصفهان
مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی در نجف آباد اصفهان
مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی در نجف آباد اصفهان
مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی در نجف آباد اصفهان
مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی در نجف آباد اصفهان
مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی در نجف آباد اصفهان
حضور سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه در مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی - نجف آباد اصفهان
حضور سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه در مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی - نجف آباد اصفهان
مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی در نجف آباد اصفهان
سعید جلیلی در مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی - نجف آباد اصفهان
سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه در مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی - نجف آباد اصفهان
مداحی سیدرضا نریمانی در مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی - نجف آباد اصفهان
سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه و سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه در مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی - نجف آباد اصفهان
فرزند شهید مدافع حرم محسن حججی
سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه و سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه در مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی - نجف آباد اصفهان
مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی در نجف آباد اصفهان
سعید جلیلی در مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی - نجف آباد اصفهان
مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی در نجف آباد اصفهان
سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه و سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه در مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی - نجف آباد اصفهان
حضور خادمان حرم رضوی در مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی - نجف آباد اصفهان
رسول زرگرپور استاندار اصفهان در مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی - نجف آباد اصفهان
سخنرانی آیت‌الله سید‌یوسف طباطبایی‌نژاد امام جمعه اصفهان در مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی - نجف آباد اصفهان
سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه در مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی - نجف آباد اصفهان
سخنرانی سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه در مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی - نجف آباد اصفهان
سخنرانی سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه در مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی - نجف آباد اصفهان
مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی در نجف آباد اصفهان
فرزند شهید مدافع حرم محسن حججی
مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی در نجف آباد اصفهان
مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی در نجف آباد اصفهان
مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی در نجف آباد اصفهان
فرزند شهید مدافع حرم محسن حججی
سخنرانی سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه در مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی - نجف آباد اصفهان
سخنرانی سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه در مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی - نجف آباد اصفهان
مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی در نجف آباد اصفهان
سخنرانی سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه در مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی - نجف آباد اصفهان
مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی در نجف آباد اصفهان
سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی - نجف آباد اصفهان
سخنرانی سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه در مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی - نجف آباد اصفهان
مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی در نجف آباد اصفهان
مراسم یادبود شهید مدافع حرم محسن حججی در نجف آباد اصفهان