معجزه انقلاب

رهبر انقلاب با حضور در منزل خانواده شهید مدافع حرم جواد جهانی، به موضوع آزادسازی حلب اشاره و از عمق تحلیل جوانان در فهم قضایای منطقه تقدیر کردند.

معجزه انقلاب

 

پرواز خارجی