حجت خدا

حضرت آیت الله خامنه ای:شهید حُجَجی راخدا مثل یک حجّتی امروز در مقابل چشم همه گرفت امّا زیادند کسانی که این احساس،این انگیزه،این ایمان در آنها وجود دارد.این رویشهای جدید انقلابی و اسلامی را نباید دستِ‌کم گرفت،اینها خیلی باارزشند،قدرشان را باید دانست.

حجت خدا

پرواز خارجی