جام جهانی 2022 قطر
 
آخرین اخبار | آرشیو اخبار

مراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوس

سیدمحمود حسینی

مراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوس با حضور امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده کل ارتش صبح مروز برگزار شد.

مراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوسمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوسمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوسمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوسمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوسمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوسمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوسمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوسمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوسمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوسمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوسمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوسمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوسمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوسمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوسمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوسمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوسمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوسمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوسمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوسمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوسمراسم آغاز دوره بیست و هشتم دانشجویان دانشگاه دافوس
فلای تو دی