مسلمانان آواره میانمار

"یانگ هی لی" گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در میانمار در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه تاکید کرد: بیش از هزار نفر در جریان خشونت های اخیر در استان راخین میانمار کشته شده اند که اکثر آنها از اقلیت مسلمان بوده اند. این آمارها دو برابر آمار اعلام شده از سوی دولت میانمار بوده است. عکسها : Reuters ، Ap ، Afp