اینفوگرافیک/ گواهی شاهدان حدیث ولایت

با وجود اینکه بسیاری از راویان حدیث « من کنت مولا، فهذا علی مولاه» همان راویان دو کتاب «صحیح مسمل و «صحیح بخاری» هستند، چه کسی می‌تواند صحت این حدیث را انکار کند؟! و تقریبا در بین برادران اهل تسنن و شیعیان شکی در تواتر این حدیث نیست و تنها بحث علمی که در این بین مطرح می‌شود مربوط به تفسیر و تاویل لفظ مولی است.

اینفوگرافیک/ گواهی شاهدان حدیث ولایت