طرح/ دژ محکم

ولایه علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی: ولایت علی ابن ابیطالب دژ و حصار محکم من است. هر کس داخل قلعه و حصار من شود، از عذاب الهی در امان است. / بنابر این نقل، این روایت حدیث قدسی است که امام رضا (ع) به نقل از پدرانش از امام علی (ع) و آن حضرت از رسول خدا (ص) و ایشان با این سند «از جبرئیل از میکائیل از اسرافیل از لوح از قلم» از خداوند عز وجل نقل کرده اند.

طرح/ دژ محکم