کاریکاتور/ بومرنگ ۱۱ سپتامبر !!!

۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ وقتی خبر حمله به برج های تجارت جهانی را به جرج بوش- رئیس جمهور وقت ایالات متحده- دادند؛ بوش تنها سری تکان داد و با خونسردی کامل ادامه برنامه اش را دنبال کرد. ویدئویی ۱۴ دقیقه ای که در کمتر از چند ساعت به خبر اول دنیا تبدیل شد بومرنگی است که ایالات متحده پرتاب کرده تا پس از ایجاد شکاف و نزاع میان مسلمانان و مسیحیان و رسیدن به منافع خود دوباره آن را در دست بگیرد غافل از آنکه این بومرنگ در صورت ایالات متحده فرود خواهد آمد نه در دستان آن!

کاریکاتور/ بومرنگ 11 سپتامبر !!!