کاریکاتور/ خواب غفلت مدعیان حقوق‌بشر!!!

مدعیان حقوق بشر در مقابل جنایات بوداییان میانمار در خواب غفلت بسر می برند / همواره مدعیان حقوق بشر جایزه صلح نوبل را به افراد جنایتکار و سلطه گر می دهند. بوداییان افراطی میانمار زنان و کودکان بی دفاع را کشته و به طرز باور نکردنی جسد آنان را آتش می زنند.

کاریکاتور/ خواب غفلت مدعیان حقوق‌بشر!!!