نشست خبری رئیس ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس

حامد ملک‌پور

نشست خبری سردار بهمن کارگر رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته دفاع مقدس صبح امروز یکشنبه ۲۶ شهریور در ستاد مرکزی راهیان نور برگزار شد.

ورود سردار بهمن کارگر رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته دفاع مقدس به محل نشست خبری
ورود سردار بهمن کارگر رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته دفاع مقدس به محل نشست خبری
نشست خبری سردار بهمن کارگر رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته دفاع مقدس
نشست خبری سردار بهمن کارگر رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته دفاع مقدس
نشست خبری سردار بهمن کارگر رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته دفاع مقدس
نشست خبری سردار بهمن کارگر رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته دفاع مقدس
نشست خبری سردار بهمن کارگر رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته دفاع مقدس
نشست خبری سردار بهمن کارگر رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته دفاع مقدس
نشست خبری سردار بهمن کارگر رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته دفاع مقدس
نشست خبری سردار بهمن کارگر رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته دفاع مقدس
نشست خبری سردار بهمن کارگر رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته دفاع مقدس
نشست خبری سردار بهمن کارگر رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت هفته دفاع مقدس