گرامیداشت صادق رحمانی شاعر انقلاب

محمدمهدی دورانی

سی و هشتمین شب شاعر ویژه گرامیداشت «صادق رحمانی» شاعر انقلاب، عصر امروز (یکشنبه ۲۷ شهریور) با حضور حسین قرایی، محمدرضا تقی‌دخت، جواد محقق، عباس براتی‌پور، مرتضی امیری اسفندقه، مهدی سیار و مصطفی علیپور در سازمان اوج برگزار شد.

گرامیداشت صادق رحمانی شاعر انقلاب
 صادق رحمانی شاعر انقلاب و مرتضی امیری اسفندقه
سخنرانی صادق رحمانی شاعر انقلاب
گرامیداشت صادق رحمانی شاعر انقلاب
گرامیداشت صادق رحمانی شاعر انقلاب
سخنرانی صادق رحمانی شاعر انقلاب
گرامیداشت صادق رحمانی شاعر انقلاب
گرامیداشت صادق رحمانی شاعر انقلاب
 حسین قرایی
گرامیداشت صادق رحمانی شاعر انقلاب
گرامیداشت صادق رحمانی شاعر انقلاب
 صادق رحمانی شاعر انقلاب
مرتضی امیری اسفندقه
گرامیداشت صادق رحمانی شاعر انقلاب
گرامیداشت صادق رحمانی شاعر انقلاب
 صادق رحمانی شاعر انقلاب
گرامیداشت صادق رحمانی شاعر انقلاب
گرامیداشت صادق رحمانی شاعر انقلاب
تجلیل از همسر صادق رحمانی شاعر انقلاب
گرامیداشت صادق رحمانی شاعر انقلاب
گرامیداشت صادق رحمانی شاعر انقلاب
گرامیداشت صادق رحمانی شاعر انقلاب
گرامیداشت صادق رحمانی شاعر انقلاب