کاریکاتور/ علت توقف استقلال!!!

استقلال از این بدتر هم خواهد شد/ روشن: افرادی که چیزی نمی‌دانند منصوریان را روی کار آوردند/ استقلال با این مدیرعامل و سرمربی چیزی نمی‌شود

کاریکاتور/ علت توقف استقلال!!!