اهمیت پرداختن به موضوع دفاع مقدس از نظر رهبر معظم انقلاب

هشت سال دفاع مقدس صرفا یک برهه زمانی نیست، یک گنیجنه عظیمی است که تا مدتهای طولانی ملت ما می تواند از آن استفاده کند. هنوز خیلی جا برای حرف زدن در مورد جنگ تحمیلی هست.

اهمیت پرداختن به موضوع دفاع مقدس از نظر رهبر معظم انقلاب

پرواز خارجی