عرفان کوچاری

آیین پیر کلوده حدود ۳۰۰ سال قدمت دارد و در روستایی به نام کلوده از توابع شهرستان محمود آباد در مازندران برگزار میشود.اصل این آیین به منطقه کوهستانی حاجی دلا از کوه های دلارستاق از توابع آمل بر می گردد که به دلیل مهاجرت خانواده جمالی (متولی پیرعلم) به روستای کلوده از هفتاد سال گذشته تاکنون این مراسم در هفتم محرم سال قمری برگزار می شود.نذر روسری پایه این آیین است که جامه پوشانی علم ها نیز با روسری های نذری انجام می شود

27 / 1


بلیط قطار