آیین سنتی مذهبی علم گردانی در روستای هزاوه

نفیسه آبباز

آیین سنتی مذهبی علم گردانی در روستای هزاوه تا روز دهم محرم ادامه دارد. عزاداران هیات سادات هزاوه همگی با لباس‌های مشکی و شال‌های سبز در این آیین شرکت می‌کنند و علم عاشورا را به عنوان نماد رشادت علمدار کربلا در روز اول محرم آذین کرده و تا دهم محرم در میان سینه ‌زنان عزادار در بین محله‌های روستا به حرکت در می‌آورند. در این مراسم علم به تک تک خانه‌ها رفته و مردم نذورات خود را به علمدار برای کمک به هیات داده و پارچه‌هایی که نذر کرده‌اند را به علم می بندند.

آیین سنتی مذهبی علم گردانی در روستای هزاوه
آیین سنتی مذهبی علم گردانی در روستای هزاوه
آیین سنتی مذهبی علم گردانی در روستای هزاوه
آیین سنتی مذهبی علم گردانی در روستای هزاوه
آیین سنتی مذهبی علم گردانی در روستای هزاوه
آیین سنتی مذهبی علم گردانی در روستای هزاوه
آیین سنتی مذهبی علم گردانی در روستای هزاوه
آیین سنتی مذهبی علم گردانی در روستای هزاوه
آیین سنتی مذهبی علم گردانی در روستای هزاوه
آیین سنتی مذهبی علم گردانی در روستای هزاوه
آیین سنتی مذهبی علم گردانی در روستای هزاوه
آیین سنتی مذهبی علم گردانی در روستای هزاوه
آیین سنتی مذهبی علم گردانی در روستای هزاوه
آیین سنتی مذهبی علم گردانی در روستای هزاوه