تکیه سادات اخوی

حامد جعفرنژاد

مراسم عزاداری حضرت اباعبدلله الحسین (ع) در تکیه سادات اخوی تهران همه ساله در ایام ماه محرم برگزار می شود. قدمت این تکیه به ۲۰۰ سال می‌رسد و عزاداران با دعوت از وعاظ و مداحان به سبک قدیم عزاداری می‌کنند . ‌

تکیه سادات اخوی
تکیه سادات اخوی
تکیه سادات اخوی
تکیه سادات اخوی
تکیه سادات اخوی
تکیه سادات اخوی
تکیه سادات اخوی
تکیه سادات اخوی
تکیه سادات اخوی
تکیه سادات اخوی
تکیه سادات اخوی
تکیه سادات اخوی
تکیه سادات اخوی
تکیه سادات اخوی
تکیه سادات اخوی
تکیه سادات اخوی
تکیه سادات اخوی
تکیه سادات اخوی
تکیه سادات اخوی
تکیه سادات اخوی
تکیه سادات اخوی
تکیه سادات اخوی
تکیه سادات اخوی
تکیه سادات اخوی