22 / 1

علیرضا وثیق انصاری

کاروان نمادین ورود به کربلا - خمینی شهر در برگیرنده مجموعه ای از کاروان ها و نمادهای مختلف حق و باطل است که از اذان ظهر روز هشتم محرم حرکت و با عبور از محلات مختلف خمینی شهر، در هنگام اذان مغرب به کار خود پایان می دهد.

بلیط قطار