توزیع بسته های غذایی در مناطق محروم تهران

سیدمحمدسعید سجادی

همزمان با ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، بسته های ارزاق توسط بنیاد خیریه مادر مهربان ام المومنین خدیجه کبری (س) دربین تعدادی از خانواده ها و کودکان نیازمند حاشیه تهران در روستای مهرآباد از توابع شهرستان رودهن توزیع گردید. در این طرح که سفره ما و شما نام دارد همراه با بسته های ارزاق خانوار، خوراکی های اختصاصی کودکان ازجمله پاستیل، شکلات صبحانه، بیسکویت ، مغز گردو و... نیز پخش می گردد بنیاد خیریه مادر مهربان با هدف اطعام کریمانه کودکان نیازمند تاسیس گردیده است.

توزیع بسته های غذایی در مناطق محروم تهران
توزیع بسته های غذایی در مناطق محروم تهران
توزیع بسته های غذایی در مناطق محروم تهران
توزیع بسته های غذایی در مناطق محروم تهران
توزیع بسته های غذایی در مناطق محروم تهران
توزیع بسته های غذایی در مناطق محروم تهران
توزیع بسته های غذایی در مناطق محروم تهران
توزیع بسته های غذایی در مناطق محروم تهران
توزیع بسته های غذایی در مناطق محروم تهران
توزیع بسته های غذایی در مناطق محروم تهران
توزیع بسته های غذایی در مناطق محروم تهران
توزیع بسته های غذایی در مناطق محروم تهران
توزیع بسته های غذایی در مناطق محروم تهران
توزیع بسته های غذایی در مناطق محروم تهران
توزیع بسته های غذایی در مناطق محروم تهران
توزیع بسته های غذایی در مناطق محروم تهران
توزیع بسته های غذایی در مناطق محروم تهران
توزیع بسته های غذایی در مناطق محروم تهران
توزیع بسته های غذایی در مناطق محروم تهران
توزیع بسته های غذایی در مناطق محروم تهران
توزیع بسته های غذایی در مناطق محروم تهران
توزیع بسته های غذایی در مناطق محروم تهران
توزیع بسته های غذایی در مناطق محروم تهران
توزیع بسته های غذایی در مناطق محروم تهران