آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

مراسم سنتی پرسه روز تاسوعا در نایین

علیرضا وثیق انصاری

در مراسم سنتی پرسه روز تاسوعا ، عزاداران هفت محله قدیمی نائین به صورت دسته های عزاداری حرکت کرده و پس از حضور در منازلی که در سال قبل درگذشته ای داشته اند عرض تسلیت میکنند.

مراسم سنتی پرسه روز تاسوعا در نایینمراسم سنتی پرسه روز تاسوعا در نایینمراسم سنتی پرسه روز تاسوعا در نایینمراسم سنتی پرسه روز تاسوعا در نایینمراسم سنتی پرسه روز تاسوعا در نایینمراسم سنتی پرسه روز تاسوعا در نایینمراسم سنتی پرسه روز تاسوعا در نایینمراسم سنتی پرسه روز تاسوعا در نایینمراسم سنتی پرسه روز تاسوعا در نایینمراسم سنتی پرسه روز تاسوعا در نایینمراسم سنتی پرسه روز تاسوعا در نایینمراسم سنتی پرسه روز تاسوعا در نایینمراسم سنتی پرسه روز تاسوعا در نایینمراسم سنتی پرسه روز تاسوعا در نایینمراسم سنتی پرسه روز تاسوعا در نایینمراسم سنتی پرسه روز تاسوعا در نایینمراسم سنتی پرسه روز تاسوعا در نایینمراسم سنتی پرسه روز تاسوعا در نایینمراسم سنتی پرسه روز تاسوعا در نایینمراسم سنتی پرسه روز تاسوعا در نایینمراسم سنتی پرسه روز تاسوعا در نایینمراسم سنتی پرسه روز تاسوعا در نایینمراسم سنتی پرسه روز تاسوعا در نایینمراسم سنتی پرسه روز تاسوعا در نایینمراسم سنتی پرسه روز تاسوعا در نایین
فلای تو دی