عرفان کوچاری

هر ساله مراسم عزاداری ظهر عاشورا در منطقه دوسرشمار, منقطه چهاردانگه ساری با حضور اهالی منقطه از شش روستای بالاده، پایین ده، تیله بن، قلعه، میرافضل و واوسرنو به صورت سنتی و همراه داشتن نخل و علم عزاداری‬‎ که قدمتی در حدود ۳۰۰ سال دارد در امامزاده میرافضل این منطقه برگزار می شود.

28 / 1


بلیط قطار