فرسوده‌ها هنوز جان دارند

مقداد مددی

فرسوده‌ها هنوز جان دارند
بلیط قطار