پل چوبی بندر کیاشهر در وضعیت هشدار

مصطفی عسگری

بندرکیاشهر طی سالیان متوالی محل دپوی زباله های شهری و بیمارستانی شده است که شیرابه های خطرناک حاصل از انباشت زباله راهی جز ورود مستقیم به تالاب را ندارند.وجود زباله،تخلفات صورت گرفته در خصوص صید و همچنین برداشت غیر مجاز شن و ماسه از سواحل باعث کاهش عرض و مساحت تالاب شده و همچنین سرعت رشد آزولا وغنی شدن آب که منجر به رشد گیاهان آبزی و رسوب گذاری وکاهش عمق می گردد. مرگ و میر ماهیان را نیز به دنبال داشته و تالاب لاگون را این روزها در شرایط هشدار قرار داده است.

بندر کیاشهر،در فاصله 17 کیلومتری آستانه اشرفیه و حدود 50 کیلومتری شهر رشت قرار دارد.
از جمله مناطق زیبای این شهر و استان گیلان،تالاب و پل چوبی بندر کیاشهر است
 مردم زیادی از این پل زیبا و ساحل آن یعنی ساحل کیا شهردیدن می کنند
دپوی زباله های شهری و بیمارستانی کیاشهر
شیرابه های سمی و خطرناک حاصل از انباشت زباله راهی جز ورود مستقیم به تالاب را ندارند
تخلفات صورت گرفته در خصوص صید و شکار همچنین برداشت غیر مجاز شن و ماسه از سواحل باعث کاهش عرض و مساحت تالاب شده است
سرعت رشد آزولا و افزایش آن در سطح تالاب مرگ و میر ماهیان را به دنبال داشته است
پل چوبی بندر کیاشهر در وضعیت هشدار
پل چوبی بندر کیاشهر در وضعیت هشدار
پل چوبی بندر کیاشهر در وضعیت هشدار
پل چوبی بندر کیاشهر در وضعیت هشدار
پل چوبی بندر کیاشهر در وضعیت هشدار
پل چوبی بندر کیاشهر در وضعیت هشدار
پل چوبی بندر کیاشهر در وضعیت هشدار
پل چوبی بندر کیاشهر در وضعیت هشدار
پل چوبی بندر کیاشهر در وضعیت هشدار
پل چوبی بندر کیاشهر در وضعیت هشدار
پل چوبی بندر کیاشهر در وضعیت هشدار