18 / 1

مصطفی عسگری

بندرکیاشهر طی سالیان متوالی محل دپوی زباله های شهری و بیمارستانی شده است که شیرابه های خطرناک حاصل از انباشت زباله راهی جز ورود مستقیم به تالاب را ندارند.وجود زباله،تخلفات صورت گرفته در خصوص صید و همچنین برداشت غیر مجاز شن و ماسه از سواحل باعث کاهش عرض و مساحت تالاب شده و همچنین سرعت رشد آزولا وغنی شدن آب که منجر به رشد گیاهان آبزی و رسوب گذاری وکاهش عمق می گردد. مرگ و میر ماهیان را نیز به دنبال داشته و تالاب لاگون را این روزها در شرایط هشدار قرار داده است.

بلیط قطار