مراسم راه اندازی زائرسرای امام رضا شاندیز - مشهد

نیما نجف‌زاده

زائرسرای امام رضا شاندیز برای خدمت کردن به کودکان بی سرپرست و بد سرپرست راه‌اندازی شد. این مجموعه به همت جمعی از خیرین موسسه خیریه پرتو مهر امام رضا (ع) در زمینی به مساحت ٨ هزار مترمربع احداث شده است و شامل فضا‌های ورزشی رو باز، کتابخانه، سالن غذاخوری، سالن اجتماعات و تعدادی اتاق جهت اسکان می‌باشد.

مراسم راه اندازی زائرسرای امام رضا شاندیز - مشهد
مراسم راه اندازی زائرسرای امام رضا شاندیز - مشهد
مراسم راه اندازی زائرسرای امام رضا شاندیز - مشهد
مراسم راه اندازی زائرسرای امام رضا شاندیز - مشهد
مراسم راه اندازی زائرسرای امام رضا شاندیز - مشهد
مراسم راه اندازی زائرسرای امام رضا شاندیز - مشهد
مراسم راه اندازی زائرسرای امام رضا شاندیز - مشهد
مراسم راه اندازی زائرسرای امام رضا شاندیز - مشهد
مراسم راه اندازی زائرسرای امام رضا شاندیز - مشهد
مراسم راه اندازی زائرسرای امام رضا شاندیز - مشهد
مراسم راه اندازی زائرسرای امام رضا شاندیز - مشهد
مراسم راه اندازی زائرسرای امام رضا شاندیز - مشهد
مراسم راه اندازی زائرسرای امام رضا شاندیز - مشهد
مراسم راه اندازی زائرسرای امام رضا شاندیز - مشهد
مراسم راه اندازی زائرسرای امام رضا شاندیز - مشهد
مراسم راه اندازی زائرسرای امام رضا شاندیز - مشهد