مسعود شهرستانی

احراز هویت دو شهید گمنام دفاع مقدس که در دانشگاه امام حسین(ع) مدفون شده بودند عصر امروز با حضور خانواده های این شهیدان و امت شهید پرور برگزار شد. شهید مجتبی کریمی ۱۷ ساله و شهید علی جنگروی که در عملیات رمضان به شهادت رسیدند امروز احراز هویت شدند.

18 / 1


بلیط قطار